helderheid in testamenten

'LANG NIET ALLES IS VANZELF GEREGELD'

AGENDA

Testamentadvies Nederland houdt regelmatig lezingen bij u in de omgeving. Tijdens deze seminars krijgt u een heldere uitleg over zaken waarmee erfgenamen van doen kunnen krijgen en welke gevolgen deze kunnen hebben voor woon- en leefgenot. Uiteraard brengen wij u ook op de hoogte hoe financiële nadelen testamentair zijn te voorkomen of te minimaliseren.

De toegang tot deze lezingen is GRATIS en VRIJBLIJVEND. Om teleurstellingen te voorkomen, vragen wij u vriendelijk u van tevoren aan te melden via het formulier onderaan deze website of via info@testamentadviesnederland.nl . Wilt u bij aanmelding via e-mail aangeven welk tijdstip uw voorkeur heeft, Uw naam, adres en telefoonnummer vermelden.

Wilt u een lezing bezoeken?

De eerstvolgende lezingen zijn op maandagmiddag 5 juli in Theater De Kik te ELST.

Dorpsstraat 39, 6661 EG  ELST

er zijn 2 lezingen: 13.30 uur en  15.30 uur

 

U kunt zich onderaan deze website opgeven. Geeft u aan met hoeveel personen u komt en welk tijdstip uw voorkeur heeft.

I.v.m. covid19 verzoeken wij u het formulier volledig in te vullen.

 

Zonder aanmelding kunnen wij u helaas niet toelaten.

 

WIJ KOMEN IN CORONATIJD BIJ U THUIS: GRATIS EN VRIJBLIJVEND

Vanwege corona zijn er vooralsnog geen bijeenkomsten mogelijk.
Maar u kunt gratis en vrijblijvend een gesprek met ons aanvragen bij u thuis.

In dat gesprek komt alles aan de orde wat ook tijdens de bijeenkomst zou worden besproken.
Nu heeft u wel de mogelijkheid om het direct meer persoonlijk te maken.

Interesse? Mail ons (u kunt onderstaand formulier gebruiken) of bel voor een afspraak: ‭06 40 87 14 11‬

TESTAMENT

Heeft u al eens nagedacht over uw nalatenschap? Voor veel mensen is dit een lastig en moeilijk onderwerp. Het erfrecht heeft een basisregeling ten behoeve van de langstlevende partner, maar een aantal zaken zult u zelf moeten regelen.

Heeft u een duidelijk beeld voor u zelf welke risico's u loopt indien u niets geregeld heeft, dus als u geen testament heeft?

U kunt hierbij denken aan:
• Hoeveel erfbelasting moet u betalen bij het eerste overlijden en hoe kunt u dit voorkomen?
• Hoe kunt u voorkomen/beperken dat u een te hoge eigen bijdrage betaalt bij opname in een zorginstelling? (maximum eigen bijdrage 2019 bedraagt € 2.364 per maand!)
• U wilt voorkomen dat uw kinderen uw erfenis moeten delen bij echtscheiding
• U wilt zelf bepalen wie erft en wie niet
• Is het verstandig om schenkingen te doen?
• Wat gebeurt er als u wilsonbekwaam wordt door bijvoorbeeld dementie of beroerte. Dit kan zeer grote gevolgen hebben.

HEEFT U AL EEN TESTAMENT?

In dat geval is het raadzaam dit testament nog eens te bekijken of het volledig aan uw wensen voldoet. Door de recente wetswijziging inzake de verplichte eigen bijdrage voor verleende zorg is een aanpassing vaak nodig. Testamentadvies Nederland helpt u hierbij.

Testamentadvies Nederland adviseert en begeleid cliënten bij het opstellen van testamenten en levenstestamenten (ook wel notariële algehele volmacht genoemd).

testament
belasting advies
zorg en ondersteuning
WERKWIJZE

Tijdens een eerste (vrijblijvend) gesprek bij u thuis wordt uw huidige situatie in kaart gebracht. Daarna worden uw vragen, wensen en mogelijkheden besproken. Aan het eind van het gesprek heeft u een duidelijk beeld van uw situatie. En natuurlijk helpt Testamentadvies Nederland u daarna graag verder om alle documenten te verwezenlijken.

DIENSTEN

• Inventarisatie van uw huidige situatie
• Eventuele beoordeling van bestaande testamenten, waarbij duidelijk aangegeven wordt wat u wel of nog niet geregeld heeft
• Berekening van de verschuldigde erfbelasting.
• Beoordeling situatie indien u wilsonbekwaam wordt door bijv. dementie/beroerte etc. Wie mag dan uw belangen behartigen?
• Het maken van een gespreksverslag t.b.v. de notaris
• Begeleiding bij het gesprek bij de notaris.
• Controle van de ontwerpakten

CONTACT

Vul het contactformulier in voor meer informatie of bel.

Voor mondelinge informatie of toelichting: 06 408 71 411

Testamentadvies Nederland is onafhankelijk en werkt samen met Notarissen Elst, Oldenburger en Castrop, Nieuwe Aamsestraat 77 te Elst.

Kamer van Koophandel 67998402 • BTW nummer: NL071735045B01 • Bankrekening: NL 86 KNAB 0255 7984 15