helderheid in testamenten

'LANG NIET ALLES IS VANZELF GEREGELD'

AGENDA

Testamentadvies Nederland houdt regelmatig lezingen bij u in de omgeving. Tijdens deze lezingen krijgt u een heldere uitleg over zaken waarmee erfgenamen van doen kunnen krijgen en welke financiele gevolgen deze kunnen hebben. Uiteraard brengen wij u ook op de hoogte hoe financiële nadelen testamentair zijn te voorkomen of te minimaliseren.

De toegang tot deze lezingen is GRATIS en VRIJBLIJVEND. Om teleurstellingen te voorkomen, vragen wij u vriendelijk u van tevoren aan te melden via het formulier onderaan deze website of via info@testamentadviesnederland.nl. Geef daarbij aan met hoeveel personen u wenst te komen.

 

EERSTVOLGENDE LEZING:

 

I.v.m. het coronavirus zijn er voorlopig geen lezingen.

 

Wel bestaat de mogelijkheid tot individuele informatiegesprekken. De richtlijnen van het RIVM worden hierbij in acht genomen.

Indien u hiervan gebruik wenst te maken kunt u telefonisch contact opnemen ( 06 40 87 14 11) of gebruik maken van onderstaand formulier. Er wordt dan contact met u opgenomen. 

 

 
TESTAMENT

Heeft u al eens nagedacht over uw nalatenschap? Voor veel mensen is dit een lastig en moeilijk onderwerp. Het erfrecht heeft een basisregeling ten behoeve van de langstlevende partner, maar een aantal zaken zult u zelf moeten regelen. Vaak blijkt het wettelijk erfrecht niet voldoende te zijn voor een optimale afhandeling van uw nalatenschap. Hierdoor ontstaan vaak aanzienlijke financiële tegenvallers.

Heeft u een duidelijk beeld voor u zelf welke risico's u loopt indien u niets geregeld heeft, dus als u geen testament heeft?

U kunt hierbij denken aan:

• Hoeveel erfbelasting moet u betalen bij het eerste overlijden en hoe kunt u dit voorkomen?
• Hoe kunt u voorkomen/beperken dat u een te hoge eigen bijdrage betaalt bij opname in een zorginstelling?
  (maximum eigen bijdrage 2020 bedraagt € 2.419 per maand!)
• U wilt voorkomen dat uw kinderen uw erfenis moeten delen bij echtscheiding?
• U wilt zelf bepalen wie erft en wie niet?
• Is het verstandig om schenkingen te doen?
• Wat gebeurt er als u wilsonbekwaam wordt door bijvoorbeeld dementie of beroerte. Dit kan zeer grote gevolgen hebben.

HEEFT U AL EEN TESTAMENT?

In dat geval is het raadzaam uw testament nog eens te bekijken of het volledig aan uw wensen voldoet. Door de recente wetswijziging inzake de verplichte eigen bijdrage voor verleende zorg is een aanpassing vaak nodig. Testamentadvies Nederland helpt u hierbij. Het blijkt in de praktijk dat veel testamenten niet volledig zijn.

Testamentadvies Nederland adviseert en begeleid cliënten bij het opstellen van testamenten en levenstestamenten (ook wel notariële algehele volmacht genoemd).

Direct een afspraak maken is ook mogelijk. Het gesprek is geheel vrijblijvend en u weet direct waar u aan toe bent.
Bel voor een afspraak: 06 40 87 14 11 of via e-mail
info@testamentadviesnederland.nl 

testament
belasting advies
zorg en ondersteuning
WERKWIJZE

Tijdens een eerste (vrijblijvend) gesprek bij u thuis wordt uw huidige situatie in kaart gebracht. Daarna worden uw vragen, wensen en mogelijkheden besproken. Aan het eind van het gesprek heeft u een duidelijk beeld van uw situatie. En natuurlijk helpt Testamentadvies Nederland u daarna graag verder om alle documenten te verwezenlijken.

DIENSTEN

• Inventarisatie van uw huidige situatie;
• Eventuele beoordeling van bestaande testamenten, waarbij duidelijk aangegeven wordt wat u wel of nog niet geregeld heeft;
• Berekening van de verschuldigde erfbelasting;
• Beoordeling situatie indien u wilsonbekwaam wordt door bijv. dementie/beroerte etc. Wie mag dan uw belangen behartigen?
• Het maken van een gespreksverslag t.b.v. de notaris;
• Begeleiding bij het gesprek bij de notaris;
• Controle van de ontwerpakten.

 

 

CONTACT

Vul het contactformulier in voor meer informatie of bel.

Voor mondelinge informatie of toelichting: 06 408 71 411

Testamentadvies Nederland is zelfstandig en onafhankelijk en werkt samen met Notarissen Elst, Oldenburger en Castrop, Nieuwe Aamsestraat 77 te Elst.

Kamer van Koophandel 67998402 • BTW nummer: NL001243095B04 • Bankrekening: NL 86 KNAB 0255 7984 15